Bina Jalur dan Laluan demi Pembangunan Menang-menang Episod 6: Menjalin Ikatan Rakyat dengan Rakyat yang Lebih Erat Melalui Pembelajaran Bersama antara Tamadun Berbeza

(Akhbar Renmin Ribao Dalam Talian)Isnin 27 Februari 2023

"Peresahabatan kita kekal abadi!"

Inisiatif Jalur dan Laluan (BRI) menganggap persahabatan dan pembelajaran Bersama sebagai nilai teras. Walaupun terdapat pemishan geografi, China dan negara-negara di mana hadirnya BRI mencapai ikatan rakyat dengan rakyat yang erat dengan prijek kerjasama yang dibawa oleh BRI.

Marilah kita bersama-sama ikuti kisah-kisah pencapaian pertumbuhan bersama melalui saling belajar dalam projek kerjasama BRI.

Gaya Hidup