ADMM-Plus Kesembilan Berlangsung di Kemboja

(CRI)Rabu 23 November 2022

Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN-Plus (ADMM-Plus) edisi kesembilan berlangsung di Siem Reap, Kemboja pagi tadi.

Dilancarkan pada 2010, ADMM-Plus menjadi mekanisme kerjasama keselamatan multilateral yang penting di rantau Asia Pasifik.

Ia sekali gus menyaksikan keberhasilan kerjasama pragmatik dalam pelbagai bidang termasuk bantuan kemanusiaan, pengurusan bencana, keselamatan maritim, perubatan tentera, pembanterasan keganasan dan sebagainya.

Gaya Hidup