Bawa Warisan Budaya ke Era Baharu

(Akhbar Renmin Ribao Dalam Talian)Khamis 29 September 2022

Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan China telah mengadakan sidang media untuk memperkenalkan keadaan kerjasama antara China dengan Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO). Dalam tempoh 10 tahun yang lalu, sebanyak 15 tapak warisan dunia di China telah dimasukkan dalam "Senarai Warisan Dunia", manakala 6 program dimasukkan dalam senarai yang berkaitan dengan warisan budaya tidak ketara dan 6 warisan dokumentari turut disenaraikan dalam "Daftar Memori Dunia". Kini, China menduduki tempat kedua di dunia dengan 56 buah warisan dunia.

Sebuah laporan penilaian mendedahkan bahawa warisan alam dunia dan warisan budaya-alam dunia yang berada dalam status“baik”dan“sederhana”mencatat 63% di seluruh dunia, manakala kadar itu di China adalah 89%. Ini memperlihatkan kejayaan China dalam perlindungan warisan dunia.

Usaha perlindungan warisan budaya bukan sahaja perlu mengekalkan rupa asalnya, malah perlu inovasi. Dengan sumbangan besar sains dan teknoligi baru, warisan budaya yang bersejarah lama dapat dijaga dengan lebih baik.Dalam aspek ini, langkah praktikal diambil China patut dipromosikan. Contohnya, 258 gua di Groto Mogao Dunhuang dipelihara melalui teknologi digital.

Gaya Hidup