Yuncheng: Kampung Halaman Guan Yu

Yuncheng: Kampung Halaman Guan Yu

Bandar Yuncheng di provinsi Shanxi merupakan kampung halaman Guan Yu, hulubalang mulia dari zaman Dinasti Han Timur (25-220). Sejak purbakala, Yuncheng dengan tanah subur dan pengangkutan mudah, telah memahatkan namanya dalam sejarah berikutan tamadun cemerlang, tapak tinggalan sejarah dan bakat yang muncul.

Gaya Hidup